Jdi na obsah Jdi na menu
 


                           

 

                    Dětský domov se školou, Základní škola a školní jídelna,

           Horní Maršov, Temný Důl 16, 542 26, IČO 60153628, tel. 499874115

__________________________________________________________

 

Nabídka pracovního místa:

 

Dětský domov se školou, Základní škola a školní jídelna Horní Maršov, Temný Důl 16, nabízí 2 volná místa:

Asistent pedagoga na 0,50 % úvazek. Pouze noční směny. Požadavky: vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících – asistent pedagoga, speciální pedagogika výhodou, psychická způsobilost, bezúhonnost. Platové zařazení do 4. platové třídy, stupeň dle započitatelné praxe. Průměrný plat 8600,- Kč, – úvazek 50% + osobní příplatek. Nástup možný ihned.

Bližší informace podá ředitel zařízení Mgr. Marek Tuček, tel. 499874115, 732582696, e-mail: marek.tucek@ddshornimarsov.cz

 

 Základní informace

 

Dětský domov se školou,  základní škola a školní jídelna Horní Maršov, Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov je školské zařízení zřízené podle školského zákona č.561/2004Sb. a zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních  č. 109/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů.
   Je právním subjektem zřízeným MŠMT zřizovací listinou č.j. 25069/94-60  ze dne  1.11. 1994.
  Dětský domov se školou,  základní škola a školní jídelna Horní Maršov je příspěvkovou organizací  přímo řízenou  MŠMT.
  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Maršov je školské zařízení určené pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Je tedy zařízením určeným pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování ve věku do  ukončení  povinné školní docházky. V rámci zařízení je zřízeno  výchovně léčebné oddělení. Pedopsychiatrickou péči o děti zařazené do tohoto oddělení má na starosti MUDr. Mlynářová z Hradce Králové a MUDr. Správka z Náchoda.  Etopedickou podporu zajišťují dva externí etopedové a to Mgr. Karel Marek, preventista sociálně patologických jevů, pověřen výchovným poradenstvím, metodik aplikace standartů a Mgr. Gaislerová ze SVP Varianta Trutnov. Psychologickou péči poskytují  psycholog z SVP Varianta v Trutnově Mgr. Knotková a PhDr. Et Mgr. Radka Kulhánková, která je zároveň supervizorem. Pediatrem je MUDr. Hančilová.  PMS zastupuje Bc. Rohlová, zajišťuje program PUNKT. 
  Školské zařízení sdružuje základní školu s celkovou kapacitou 32 žáků, dětský domov s kapacitou 32 dětí a školní jídelnu s kapacitou 56  jídel.

 Vyučování ve škole je organizováno ve třech třídách. Žákům je poskytováno vybavení potřebnými školními pomůckami. Vyučování probíhá podle dvou Školních vzdělávacích programů - Příležitost pro život, č.j. 103/1/2010 a  Nová příležitost, č.j. 99/2007 - ŘD pro žáky s LMP. Vzdělávání žáků zajišťují tři učitelé.

  Chlapci  jsou rozděleni do čtyř výchovných rodinných skupin. Výchovu dětí celoročně zajišťuje tým odborníků složený z učitelů, vychovatelů a sociální pracovnice. Etopedickou péči zajišťuje externě etoped Mgr. Karel Marek.

  Zdravotní problémy dětí řeší zdravotnice, která zajišťuje i pravidelnou péči u dětského lékaře, ošetření u stomatologa a případně ošetření chlapců u specializovaného lékaře.

  O provoz kuchyně, údržbu zařízení a provoz prádelny se starají provozní pracovníci.


  Děti jsou v plném přímém zaopatření, a proto je o ně kompletně postaráno. Stravování je  poskytováno pětkrát denně dle norem a je důsledně dbán i na pitný režim. Ubytování je zajištěno v areálu budovy ve třech oddílech, kde  jsou děti maximálně po třech na jednom pokoji. Dále je pro ně připraveno oblečení  s možností nošení vlastních věcí, ale pouze na vlastní riziko.

 
  Volný čas mohou trávit na oddílech ve společenské místnosti, mohou využívat počítačovou učebnu školy a internetem, dílnu školy na ruční práce, společenskou místnost s kulečníkem  a šipkami, místnost se stoly na stolní tenis nebo ve venkovním areálu. Dále je možno využívat  i kvalitní sportovní vybavení pro různé druhy sportovních aktivit (běžky, brusle, trekingová kola). Pro další volnočasové aktivity je k dispozici také audiovizuální technika (TV, CD přehrávače, videa, DVD přehrávač). Jednou týdně mohou trénovat florbal v pronajaté tělocvičně v Trutnově. Volný čas mohou také s dozorem trávit i mimo naše zařízení. Často využíváme sportoviště místní základní školy, plavecký bazén v Trutnově,  lyžařské běžecké trasy v okolí obce. O prázdninách jsou organizovány pobytové tábory, během školního roku mimoškolní výlety.

 

 

 

bez-nazvu.png

 

 

Projekt

ŠABLONY II - ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY V DDŠ, ZŠ A ŠJ HORNÍ MARŠOV CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00104 67 je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Celková výše podpory: 355 464,- Kč.
EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Plakát

 

 

 

Sponzoři ve školním roce 2016/2017

 

Společnost Explosia a.s., Semtín - Pardubice

MSC – REHA s. r. o., Trutnov

Zakládání Group a.s., Praha

Grund a.s., Mladé Buky

JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem

Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.

BREMA CZ, a.s., Praha

Kompletní stavby Roubal s.r.o. – Černý Důl

Ingrid Gallasová – Praha

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.